Objednávky telefonicky na čísle:

0918857991

mail: info@belsiezuby.sk

Jerichova 1
917 01 Trnava
Pondelok – Sobota
Na objednávku

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára nižšie.

Kde nás nájdete?

Obchodné meno: Zuzana Nagyová
Miesto podnikania: A. Hlinku 2571/43, 960 01 Zvolen
Prevádzka: Jerichova 7413/1 917 01 Trnava
IČO: 40085171
Zodpovedná vedúca: Zuzana Nagyová